ISZ–Management centrum a Narratio se spojily...

Najdete nás na Facebook  Instagram

Máme dobrý výhled!

nadějné vyhlídky

Ještě nemáme definitivně vybráno, ale už víme, že vybereme 24 lidí, kteří s Markétou a Petrem zahájí v říjnu 2021 další běh certifikovaného výcviku Cestou systemických terapií (tedy CST21)! Končíme proto přihlašování k pohovorům a budeme se těšit na další běh (s Helčou a Honzou), doufejme, že v roce 2022.

Nadcházející události k výcviku

CST18/ první náhradní setkání | reflexe malých obhajob
13.-15.5.21
CST 17/25 | Supervizní setkání IV.
3.-5.6. 2021

Nadcházející narativní tréninky

Dny narativní terapie III. | Vytváření základu pro narativní svět
Online 4., 5., 10. 18., a 20. května 2021
Dny narativní terapie IV. | Tvoříme pro vás místa setkání
Praha 10.-14.9. 2021

Nadcházející semináře

Narativní kondiční jízdy II
Praha/online 11.6.2021

Narratio institut je novým a moderním místem současného pojetí psychoterapie

Děláme psychoterapii. Učíme psychoterapii. Rozvíjíme psychoterapii.

Psychoterapie je to, čemu věříme. Psychoterapie je to, co máme rádi. Psychoterapie je to, čemu se věnujeme.

Narratio institut je místo, kde se to všechno může potkat. Kde se potkáváme jako kolegové, studenti i klienti terapie.

Narratio institut přebírá pomyslnou štafetu od zavedeného Institutu pro systemickou zkušenost (ISZ-MC) a spolu s Narratio reprezentovaným Janem Hesounem a Markétou Závěrkovou staví aktuální podobu a pojetí učení a praxe psychoterapie.

Narratio institut rozvíjí a podporuje profesionály v oblasti psychoterapie, sociální práce, psychologie, pedagogiky i zdravotnictví, pracovníky v přímé práci s klienty.

Hlavním zaměřením je poskytování kvalitního vzdělání v systemické a narativní psychoterapii a podpora kvalifikace psychoterapeuta podle současného pojetí výkonu této profese v podobě psychoterapeutického výcviku Cestou systemických terapii.

Nabízíme i kratší formáty vzdělávání jako jsou semináře, workshopy, kurzy, webináře, supervize zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností pro práci s klienty nebo jejich rodinami.

Články

Článek Petra Doležala o rozložení moci v terapeutické situaci a rozvoji lidí, kteří se jí účastní (klientů a terapeutů).

Tradice od roku

1991

Psychoterapeutický výcvik

780

akreditovaných hodin

Členem

ČAP