Psychoterapeutický výcvik

Cestou systemických terapií
zahájení 13.-15.10.2021
Aktualizovaný produkt Cestou systemických terapií je komplexní psychoterapeutický výcvik. Je certifikován Českou Asociací pro Psychoterapii (ČAP). Certifikace garantuje, že výcvik odpovídá standardům ČAP pro kvalifikaci psychoterapeuta.

tým 2021

V průběhu výcviku se seznamujeme a trénujeme více soudobých konstruktivistických terapeutických směrů: terapie zaměřená na řešení (Steve de Shazer, Insoo Kim Berg) v aktualizované podobě, narativní přístup (Michael White, Chana Rachel Frumin, Jill Freedman) podpořený aktivní spoluprací s Ch. R. Frumin, práce s předpoklady (G. Cecchin, V. Strnad, M. Závěrková), Open dialogue (J. Seikkula, J. Wilson, P. Rober aj.).
 
Kombinujeme výklad, moderovanou diskuzi, modelování a nácvik ve skupinkách i dvojicích i sebezkušenostní praktiky a cvičení. Lektoři doprovázejí účastníky při vedení tréninkových rozhovorů s cílem maximálně vytěžit danou metodiku, techniku. Část práce se odehrává naopak v intimním prostoru bez přítomnosti lektorů nebo dalších účastníků. Základním nástrojem pro nás zůstává reflektování společného postupu výcvikem.

Lektorský tým:

  • Mgr. Jan Hesoun
  • Mgr. Markéta Závěrková
  • Mgr. Helena Šašková
  • Mgr. Petr Doležal

Po podání přihlášky Vás budeme kontaktovat s nabídkou úvodního pohovoru, je zapotřebí zaslat předem profesní CV a motivační dopis.

Dotazy k výcviku zasílejte, prosím, na vycviky@narratio.cz

Otevíráme přihlášky k běhu 2022 (CST22).

Kmenoví lektoři skupiny CST22: Jan Hesoun, Helena Šašková

K pohovorům budou přijati uchazeči s alespoň Bc. titulem v následujících VŠ oborech:

Adiktologie
 Andragogika
 Arteterapie
 Ergoterapie
 Filozofie
 Fyzioterapie
 Ošetřovatelství
 Pedagogika
 Porodní asistentka
 Psychologie
 Psychoterapie
 Supervize
 Sociální pedagogika
 Sociální práce
 Sociologie
 Speciální pedagogika
 Teologie
 Všeobecná sestra
 Všeobecné lékařství

 

Předpokládáme, že absolventi našeho výcviku budou usilovat o členství v profesní organizaci (ČAP), kde je požadavkem Mgr. titul.

Pokud nesplňujete uvedené, ale přesto stojíte o vzdělání u nás, označte to, prosím, do poznámky Vaší přihlášky. Každá přihláška je posuzována individuálně.

Jsou vyhlášeny termíny orientačních setkání - viz kalendář s přihláškami - a to na 25.1.2022, 24.2.2022 a 24.3.2022. V případě potřeby vyhlásíme další.

Zahájení výcviku je 2.11.2022

Maximální počet účastníků ve skupině je 24 osob.

 

 

Platební a storno podmínky

Cena výcviku je 170 000,-.

Výcvik je možno splácet po semestrálních splátkách, splátkový kalendář bude přílohou smlouvy.

 

Lektoři

Přihláška na výcvik

Účastník

Jméno a příjmení

Kontakt

Kontaktní údaje

Přihlásím se na

Další informace

14 + 6 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.