Kurzy

Prostor nového vzdělávání

Zkušení a léty prověření lektoři vás odborně, profesionálně a komplexně provedou stále rezonujícími, zajímavými či aktuálními tématy spojenými s psychoterapií, pomáháním lidem a přímou práci s nimi.

Nábídneme vám různé formáty vzdělávání od jednodenních kurzů až po 780 hodinový psychoterapeutický výcvik, on-line verze webinářů a supervizí i další formy osobních setkání na připravovaných akcích.

Kalendář

výcvik
CST 20/16 | Narativní přístup
Praha 2, Máchova 7 24.-26. 11. 2022
výcvik
CST 21/8 | 1. SFBT
Praha 2, Máchova 7 7.-9. 12. 2022
výcvik
CST 20/17 | Supervizní setkání II
Praha 2, Máchova 7, 12.-14. 1. 2023
seminář pro terapeuty
Přípravný kurz k obhajobám | Tři dny intenzivního trénování, informací a samostatné práce
Praha, 16., 17.1. a 21.2.2023
výcvik
CST 21/9 | 2. SFBT
Praha 2, Máchova 7, 1.-3.2. 2023
jiné
Den institutu | Den otevřených dveří v narratio institutu
Praha 7.2.23
výcvik
CST 22/2 | Vedení rozhovoru
Praha 2, Máchova 7, 15.-17.2. 2023
výcvik
CST 20/18 | Narativní přístup - prohloubení
Praha 2, Máchova 7, 9.-11. 3. 2023