Kurzy

Prostor nového vzdělávání

Zkušení a léty prověření lektoři vás odborně, profesionálně a komplexně provedou stále rezonujícími, zajímavými či aktuálními tématy spojenými s psychoterapií, pomáháním lidem a přímou práci s nimi.

Nábídneme vám různé formáty vzdělávání od jednodenních kurzů až po 780 hodinový psychoterapeutický výcvik, on-line verze webinářů a supervizí i další formy osobních setkání na připravovaných akcích.

Kalendář

výcvik
CST 21/14 | Narativní přístup
Praha 2, Máchova 7, 22.11.-24.11. 2023
jiné
Den otevřených dveří
Praha 28. listopadu 2023
výcvik
CST 20/23 | Supervizní setkání III.
Praha 2, Máchova 7, 30.11.-2.12. 2023
výcvik
CST 22/7 | Kontext, limity, dokumentace
Praha 2, Máchova 7, 17.-19.1. 2024
výcvik
CST 21/15 | Narativní přístup
Praha 2, Máchova 7, 24.-26.1. 2024
seminář pro terapeuty
Práce s krizí a sebevražedným klientem v praxi psychoterapeuta
Praha, čtyři středy od 31. 1. 2024, 9–12 h
výcvik
CST 20/24 | Speciální témata
Praha 2, Máchova 7, 22.-24.2. 2024
výcvik
CST 21/16 | Narativní přístup
Praha 2, Máchova 7, 20.-22.3. 2024