Michael White

Absent but implicit

Článek Honzy Hesouna uveřejněný v časopisu Psychoterapie o principu absent but implicit v narativní práci.
Subscribe to Michael White