Vratislav Strnad

Vrata
1955–2020

Psychoanalytik a systemický psychoterapeut, manželský a rodinný terapeut a poradce, kouč a lektor. Působil mezinárodně, od roku 1991 byl vedoucím týmu ISZ a později ISZ-MC. Přeložil knihu Kurta Ludewiga Základy systemické terapie, spoluautor (s Alžbětou Nejedlou) knihy Základy narativní terapie a narativního koučinku. Neúnavně se zasazoval o rozvoj systemické a narativní terapie. Učitel celého současného týmu.

R.I.P.

Vzpomínka na Vráťu

Navzdory smutnému konci, kdy Vráťovo tělo podlehlo jeho životnímu stylu, jeho odkaz a přínos pro systemický a narativní svět žije dál. Jistě by se pousmál výroku jednoho erudovaného psychologa a adiktologa, který říká, že si každý může vybrat, na co umře, protože on si vybral. A i mé poslední setkání s Vráťou ukazovalo na to, že na to byl po svém hrdý.

PhDr. Vratislav Strnad 6. 9. 1955 – 1. 3. 2020

Vráťa. Všichni, kdo ho znali, mu říkali takhle. Studenti, kolegové, kamarádi. Často se ty skupiny překrývaly a přelévaly mezi sebou. Cítit s Vráťou blízkost bylo snadné. Tato blízkost a opravdovost si někdy vybírala ve vztazích i svoji daň. Vztahy míval vyostřené, nelhostejné, opravdové. V lásce i boji. Kdo se s ním potkal, byl bezpochyby ovlivněn, zasažen.