Jarmila Tomková

Jarka Tomková
individuální supervize

PhDr. Jarmila Tomková
Terapeutka, lektorka, supervizorka

+421 (0) 918 122 216
tomkova.viasua@gmail.com
Pôsobí najmä: Bratislava

Je psychologička, ktorá pôsobí ako terapeutka, supervizorka a lektorka a vo svojej praxi využíva najmä naratívny a kolaboratívny prístup. Vedie o.z.ViaSua zamerané na podporu duševného zdravia jednotlivcov, párov a rodín, na vzdelávanie odborníkov, destigmatizáciu, preventívne a rozvojové programy.