Kalendář

výcvik
CST 17/24 | Práce s dg, tělem, traumatem, psychopatologie, host
8.-10.4. 2021
výcvik
CST 20/7 | SFBT I.
15.-17.4. 2021
seminář pro terapeuty
SFBT kondiční jízdy II | Nové horizonty SFBT
On-line 22.4.21
výcvik
CST 18/17 | Malé obhajoby
23.-24.4. 2021
seminář pro terapeuty
Krizová intervence pro psychoterapeuty
26. - 27. 4., 10. 5. 2021
narativní
Dny narativní terapie III. | Vytváření základu pro narativní svět
Bratislava/Online 4., 5., 10. 18., a 20. května 2021
výcvik
CST18/ první náhradní setkání | reflexe malých obhajob
13.-15.5.21
výcvik
CST 17/25 | Supervizní setkání IV.
3.-5.6. 2021
výcvik
CST 18/18 | Feedback Informed Treatment (FIT) a další
17.-19.6. 2021
výcvik
CST 20/8 | SFBT II.
12.-14.8. 2021