Kalendář

výcvik
CST 21/18 | Supervizní setkání II.
Praha 2, Máchova 7, 31.7.-2.8. 2024
výcvik
CST 22/10 | 7.-9.8. 2024
Praha 2, Máchova 7, 3. SFBT
výcvik
CST 20/26 | Obhajoby
Praha 2, Máchova 7, 15.-17.8. 2024
výcvik
CST 23/5 | Užitečné vedení rozhovoru
Praha 21.-23.8. 2024
narativní
Narativní práce s páry
online 10. září 2024
Způsoby psychoterapeutické práce s dětmi a mladistvými
Praha 13.9. 2024 9-17 hod. Na Bojišti 20, Praha 2, 120 00
narativní
Práce s traumatem
Praha 18. září 2024
výcvik
CST 21/19 | narativní přístup
Praha 2, Máchova 7, 25.-27.9. 2024
výcvik
CST 22/11 | 4. SFBT
Praha 2, Máchova 7, 2.-4.10- 2024