Pavel Nepustil

Pavel Nepustil
skupinová a individuální supervize

Pavel Nepustil

http://nepustil.narativ.cz/

Profesně jsem psycholog a sociální pracovník a myslím, že se mi tyto dvě identity daří kombinovat při mém terapeutickém zaměření. Ovlivnila mě nejprve česká systemická škola (Macek, Kunertová, Strnad), pak americká kolaborativní praxe (Anderson, Goolishian) a nakonec skandinávské dialogické a reflektující přístupy (Andersen, Seikkula). S kamarády jsme založili skupinu Narativ (http://www.narativ.cz/), v níž se snažíme tyto přístupy udržovat živé skrze pořádání různých workshopů, kurzů a výcviků.  Působil jsem přes deset let v sociálních službách, pak jsem se dalších šest let věnoval své soukromé praxi a týmovým supervizím. Nyní jsem částečně zapojen v organizaci Renadi jako komunitní terapeut a ve Výjezdním týmu Zotavení Brno jako rodinný terapeut. Nepřestává mě bavit a fascinovat téma závislostí, které mě k pomáhajícím profesím vlastně přivedlo.