Lenka Šimková

Lenka Šimková
skupinová a individuální supervize

Lenka Šimková

Terapeutka, lektorka, supervizorka

Původně jsem sociální pracovnice, v této oblasti jsem působila více než 20 let a dodnes k ní mám blízko skrze kurzy, supervize nebo mentoring. Systemický přístup se mi stal profesním domovem od první návštěvy Kurta Ludewiga v Československu v roce 1990, byla jsem i u zrodu Institutu pro systemickou zkušenost. Objevil se přede mnou úplně nový svět - svět, kde je možné spolu s klienty (vy)nalézat nové možnosti a konstruovat nové úhly pohledu otevírající dosud přehlížené  možnosti.

Nejvíce doma jsem v oblasti práce s páry, které řeší partnerské problémy, systemický přístup využívám také při práci na telefonu s klienty, kteří se potýkají se závislostmi. V neposlední řadě mě v několika posledních letech zajímá mentoring jako forma podpory profesionálů - a jak jinak, i ten pojímám systemicky.

www.lenka-simkova.cz