Kateřina Slabová

Kateřina Slabová, supervizorka
skupinová a individuální supervize

Mgr. Kateřina Slabová
(rozená Peclová)

Psycholožka, psychoterapeutka 

Absolvovala jsem:

  • Studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha
  • Studium psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě
  • Komplexní výcvik v systemické psychoterapii, ISZ Praha
  • Komplexní výcvik v mediaci, AMČR Praha

Studovala jsem metody práce s myslí pod vedením tibetského učitele Sogyala Rinpocheho

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii

Od r. 1993 pracuji jako:            

  • psycholožka, manželská a rodinná poradkyně a terapeutka 
  • lektorka vzdělávání zaměřeného na umění komunikace, řešení problémů a konfliktů, rozhodování, plánování a spolupráci v osobním i profesionálním životě
  • supervizorka psychoterapeutů a profesionálů v pomáhajících profesích
  • supervizorka v sociálních službách
  • od r. 2015 lektorka kurzů meditace "Hory v tichu"