Jana Březinová

Jana Březinová
individuální supervize

Celou svojí profesní cestu jsem zasvětila systemice – dává mi pevný rámec a nástroje k rozhovoru, na druhou stranu i velkou volnost a svobodu v práci s lidmi. Jednoduše – baví mě systemika, hlavně SFBT, baví mě práce s lidmi! Největší odměnou pro mě je, když se mým klientům mění život k lepšímu a efektivněji si umí poradit s tím, co jim život přináší. Velmi ráda pracuji s dětmi, s dospělými a také s institucemi – v rámci školní psychologie, psychoterapie poruch chování, vztahů a emocí. V reprodukční medicíně se věnuji i intimním problémům a psychickým stavům, které jsou spojené s neplodností. Toto vše pak předávám formou vzdělávání nebo jako supervizor.

Web: www.janabrezinova.cz