Chana Rachel Frumin

Chana Rachel Frumin
psychoterapeutka, lektorka, supervizorka

Přímá žačka Michaela Whitea, spolu s Davidem Epstonem zakladatele narativní psychoterapie, vás bude svým osobitým způsobem provázet znalostmi a dovednostmi narativní terapie.

Je ředitelkou Institutu narativní terapie Jeruzaléma, kde vede 10 terapeutů se širokou škálou specializací. Vyučuje narativní terapii, nabízí podpůrné skupiny a soukromé konzultace jako individuální, párová a rodinná poradkyně. Některé z jejích specializací se zaměřují na život osvobozený od dětských traumat, podporu žen v náročných manželstvích a vytváření nové identity v manželském poradenství. Její současný výzkum se zaměřuje na pochopení traumatu jako prostředku k regeneraci identity.

(Jeruzalem, Izrael)

Jerusalem Narrative Therapy Institute