Způsoby psychoterapeutické práce s dětmi a mladistvými

Praha 19.4. 2024 9-17 hod. Máchova 7, Praha 2, 120 00
letáček práce s dětmi

Nové zařazujeme do stálé nabídky kurzy Práce s dětmi.

V roce 2024 proběhnou 4 tyto kurzy (19.4., Způsoby psychoterapeutické práce s dětmi a mladistvými 14.6., Metody a techniky práce s dětmi 13.9., Psychoterapie dětí z pohledu problému, diagnózy 1.11.)

Druhý kurz bude zaměřen na Způsoby psychoterapeutické práce s dětmi a mladistvými

Optikou narativní a systematické terapie se zaměříme na průběh spolupráce, od počátečního aranžmá po různé možnosti a způsoby, včetně domluvy o sdělování informací, psaní zpráv atd., využití pomůcek.

Opět vám přiblížíme naše základní východiska hravost, autenticita, transparentnost, otevřenost), jak pracovat s bezpečím, jak prozkoumávat souvislosti, významy, hledat zdroje, jak pracovat v detailu, s kontextem.

Kurz jsme pojaly interaktivní formou. Kromě "dodávky" informací a inspirací budeme diskutovat a trénovat. Máme připravené modelové situace, konkrétních dětí a rodičů.

 

Cena kurzu je 1900,-

Platební a storno podmínky

Úhradu kurzu prosím proveďte na základě faktury, kterou vám zašleme. Při zrušení rezervace do jedenáctého dne před zahájením je storno poplatek 0 Kč, mezi desátým a šestým dnem před zahájením je 50%, od pátého dne před zahájením je 100%.

Lektoři

Přihláška

Účastník

Jméno a příjmení

Kontakt

Kontaktní údaje

Přihlásím se na

Další informace

Přečtěte si, prosím, všeobecné obchodní podmínky.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.