CST18/ první náhradní setkání

reflexe malých obhajob
13.-15.5.21
Reflexe po malých obhajobách, opakování, procvičování, Q&A.

Ve čtvrtek s Honzou, v pátek s Petrem, v sobotu s Markétou.

Lektoři