CST 17/24

Práce s dg, tělem, traumatem, psychopatologie, host
8.-10.4. 2021
Lektoři