Kateřina Stachová

Stachová
trenér

Jsem studentkou 5. ročníku psychologie, kterou baví učit se o lidech, s lidmi a od lidí. Témata týkající se lidské sexuality a lidská sexualita jako taková, ve všech svých podobách, mě vždy přitahovala svou rozmanitostí, kontroverzností, přirozeností i barvitostí. A to samé platí u LGBTQIA+ komunity, která mi byla vždy obrovskou inspirací, kromě již zmíněného i svou historií, dynamikou či reflektivní prací vůči společnosti. Tuto reflexivní práci se nyní společně s edukací snažím přetavit do svého osobního i počínajícího profesního života.