Náhradní/opravné obhajoby

Praha 18.10.2022
Možnost opravy nebo náhrady za řádný termín obhajob výcviku.
seminář

V případě, že si chcete opravit nebo nahradit termín řádných obhajob, kontaktujte nás přímo na honza@narratio.cz nebo marketa@narratio.cz. Podmínky pro kazuistiku a obhajoby jsou stejné jako u řádných obhajob: měsíc před termínem zaslat písemnou práci, ke které dostanete týden před termínem komentáře a otázky. Na obhajobách máte vyhrazenu hodinu, kde prezentujete případ, včetně ukázek z práce (záznam). Detaily domluvíme osobně.

Cena 4000,-

Platební a storno podmínky

Úhradu kurzu prosím proveďte na základě faktury, kterou vám zašleme. Při zrušení rezervace do jedenáctého dne před zahájením je storno poplatek 0 Kč, mezi desátým a šestým dnem před zahájením je 50%, od pátého dne před zahájením je 100%.

Lektoři

Přihláška

Účastník

Jméno a příjmení

Kontakt

Kontaktní údaje

Přihlásím se na

Další informace

Přečtěte si, prosím, všeobecné obchodní podmínky.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.