Další semináře pro terapeuty

Rozmanité zaměření a profesní zájmy našich lektorů nám umožňují připravovat pro vás zajímavé, podnětné a aktuálně potřebné kurzy, workshopy a semináře. Umíme připravit zajímavá setkání pro širší odbornou oblast nebo vytvořit vzdělávání na míru uzavřené skupině profesionálů.
krize II

Kurzy kombinují strukturovaný výklad, diskusi a interakci ve skupinkách, soustředí se na nácvik nových postupů, nabízí zážitková cvičení a rozbor sebezkušenosti, dávají prostor pro modelování a vlastní příklady a případy účastníků.

Ohlasy účastníků kurzů

Vždycky je cesta, je více úhlů pohledu, sama si teď dokážu pomoct, je důležité zůstat svá, být tam nejen za pracovníka, ale také za člověka

Je dobré dát prostor klientům, využít jejich zdroje, někdy stačí sdílet s klientem své zkušenosti, je dobré se zastavit a dopřát si chvíli nevědět

Silný zážitek, obohacující, za 15 let vzdělávání jsem nebyla na takovém kurzu, úplně jiné školení, praktické, trefné otázky pro klienty, můžu je hned zítra použít, už vím, co budu zítra dělat s klienty, jako na supervizi, tohle je jiné školení

Dobrá atmosféra, cítila jsem se dobře, mohla jsem se zastavit